2-3 dagars leveranstid | Klarna/Swish | Öppet köp

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Vi är måna om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg vid besök på vår hemsida eller när du är i kontakt med oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Nimble Patch AB (559249-7894, Duvbåtsgatan 14F, 216 44 Limhamn, Sverige) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Nimble Patch.

1) För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas t.ex. för att:

- Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst, inklusive avisering om leverans och eventuella kontakter avseende leverans/försenad leverans.

- Kunna bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

- Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).

- Adresskontroll mot externa källor, t ex Klarna.

- Hantera retur-, reklamations- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn

- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

- Betalinformation (t ex transaktionsnummer, transaktionstidpunkt, Klarna fakturanummer).

- Personnummer, nödvändigt för att genomföra köp med faktura/avbetalning

- Kundnummer

- Betalningshistorik

- Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts samt om varan eventuellt ska levereras till annan adress.

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtal

2) För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto

Personuppgifter behandlas för att:

- Ge behörighet att logga in.

- Kunna bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

- Möjliggöra för dig som kund att upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.

- Göra det möjligt för dig som kund att se information om status/förväntad leverans av din beställning.

- Göra det möjligt för dig som kund att följa din köphistorik.

- Hantera dina val av inställningar avseende nyhetsbrev etc.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn

- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

- Användarnamn och lösenord.

- Köphistorik

- Betalningshistorik

- Personnummer

- Kundnummer

Laglig grund:

Registrerade kunder - berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

3) För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

- Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.

- Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder utanför ett lojalitetsprogram.

- Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till: alla kunder, ett visst kundsegment (t ex kvinnor/män mellan 30-40 år i Sverige), eller en enskild kund.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn

- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

- Ålder

- Bostadsort

- Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler.

- Uppgifter om genomförda köp.

- Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:

- Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).

- Köphistorik

- Ålder och bostadsort.

- Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Laglig grund:

Registrerad och oregistrerad kund - berättigat intresse.

Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats - berättigat intresse och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativ etablerat kundförhållande.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

4) För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att:

- Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.

- Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).

- Kunna göra identifikation och ålderskontroll.

- Utse vinnare och förmedla vinster.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn

- Personnummer eller ålder.

- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

- Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.

- Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event.

5) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

- Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier.

- Kunna göra identifikation.

- Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn

- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

- Din korrespondens

- Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.

- Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem.

- Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.

- Personnummer

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

6) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser

Personuppgifter behandlas för att:

Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

- Namn

- Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

- Din korrespondens

- Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.

- Användaruppgifter för Mina Sidor.

- Personnummer

- Betalningshistorik

- Betalningsinformation

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse

7) För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

Personuppgifter behandlas för att:

- Göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler.

- Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.

- Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment.

- Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser.

- Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager.

- Ge dig en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller.

- Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).

- Ålder

- Bostadsort

- Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.

- Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

- Information om hur du interagerat med företaget, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när man lämnar tjänsten etc.

För att kunna uppfylla ändamålet utför vi generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende:

- Hur våra webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor eller del av sidor som besöks och vilka sökningar som gjort).

- Köphistorik

- Ålder

- Geografisk ort och/eller demografisk ort.

- Feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

- Data från kunders enheter och tekniska inställningar.

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

8) För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Personuppgifter behandlas för att:

- Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser.

- Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna.

- Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).

- Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

- Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.

Delning och överföring av personuppgifter

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för Nimble Patchs räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Det kan gälla företag som Nimble Patch samarbetar med t ex när det gäller marknadsföring (print och distribution, mediebyråer osv), distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Nimble Patch partners ska uppgifterna behandlas enligt Nimble Patch instruktioner och för Nimble Patch räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Nimble Patch har samlat in informationen.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder skickar vi i kassan dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, så att Klarna kan bedöma om du uppfyller kraven för deras betalningsmetoder och därefter skräddarsys dessa för dig. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy.

Utöver detta kan Nimble Patch enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom, kan Nimble Patch lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

Vi kan även komma att dela din information till en potentiell köpare eller säljare om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Vid ett förvärv av Nimble Patch eller dess tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part.

Nimble Patch strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det inte är möjligt, kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU kommissionens beslut eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder, exempelvis standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller US Privacy Shield.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Nimble Patch.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig avseende de ändamål som de samlades in för och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, t.ex. för att uppfylla krav enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång:

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Tänk på att du som registrerad kund också kan logga in på Mina sidor och se vilka kontaktuppgifter du lämnat, se din köphistorik samt uppdatera andra val du gjort.

Rätt till rättelse:

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Kom ihåg att du som registrerad kund själv kan logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

- Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

- Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

- Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Nimble Patch som väger tyngre.

- Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

- Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring:

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Du kan när som helst själv ändra dina inställningar på Mina sidor på nimblepatch.se om du inte vill ta emot nyhetsbrev från oss. Du kan även välja att avregistrera dig direkt i e-post och sms-kommunikation. Du är också välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att justera dina val.

Rätt till dataportabilitet:

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Om cookies

Nimble Patch AB använder sig utav cookies. En cookie är en textfil som skickas till din webbläsare när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen skickar din webbläsare tillbaka textfilen och det blir möjligt att se om flera besök kommer från samma dator.

Vi använder bland annat cookies för att kunna se statistik över antal användare, vilka sidor de besöker, var de befinner sig geografiskt, vilket operativsystem och vilken webbläsarversion de använder m.m. För detta ändamål använder vi Google Analytics. 

För att kunna använda nimblepatch.se fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att vissa funktioner på nimblepatch.se inte kommer att fungera som avsett.

Klagomål

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Nimble Patch AB
Duvbåtsgatan 14F
216 44  Limhamn
E-postadress: [email protected]
Telefonnummer: 073 - 344 80 83

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post.