Snabb leverans

Tillverkning i Sverige


Tillverkning i Sverige är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv

För oss är det viktigt med tillverkning i Sverige eftersom det både håller nere transporterna och gynnar de sociala aspekterna. Traditionell tillverkning av kläder kräver stora resurser. Kläderna passerar genom flera led och länder innan de når dig som konsument. Det som påverkar miljön allra mest är produktionen. Men om ett plagg används dubbelt så många gånger än genomsnittet kan klimatpåverkan sänkas med nästan hälften. Därför är det väldigt viktigt att vi ser till att varje plagg får ett längre liv och faktiskt används.

Vi förlänger livslängden

Det är precis det vi gör. Vi räddar de jeans som en gång producerats och förlänger livscykeln genom att upcycla jeansen. På så sätt ser vi till att det som redan tillverkats och medfört en miljöbelastning, kommer till större användning. Vi förlänger loopen och hjälper samtidigt vår planet att återhämta sig.