Socialt ansvar


Tillverkning i Sverige är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv

För oss är det viktigt med tillverkning i Sverige eftersom det både håller nere transporterna och gynnar de sociala aspekterna. Traditionell tillverkning av kläder kräver stora resurser. Kläderna passerar genom flera led och länder innan de når dig som konsument. Det som påverkar miljön allra mest är produktionen. Men om ett plagg används dubbelt så många gånger än genomsnittet kan klimatpåverkan sänkas med nästan hälften. Därför är det väldigt viktigt att vi ser till att varje plagg får ett längre liv och faktiskt används.


Vinnare av "Nyttigaste affären 2021"

Tillsammans med socialt arbetsintegrerande verksamheten YallaMellerud och Innovativa anläggningen Wargön Innovation, vann vi 2021 "Nyttigaste affären" som delas ut HSB Göteborg och Coompanion Göteborg. Här kan du titta på videon där vi berättar om vårt arbete.


Vi förlänger livslängden

Det är precis det vi gör. Vi räddar de jeans som en gång producerats och förlänger livscykeln genom att upcycla jeansen. På så sätt ser vi till att det som redan tillverkats och medfört en miljöbelastning, kommer till större användning. Vi förlänger loopen och hjälper samtidigt vår planet att återhämta sig.Agenda 2030

Nimble Patch har valt att bl.a. jobba med mål nummer 8 & 10 i Agenda 2030. De mål vi har valt att fokusera på känns riktigt bra i magen för oss. Att samhället och företag ska se till att alla jobbar under anständiga arbetsvillkor och jobba för en minskad ojämlikhet ser vi som en självklarhet. Men så ser verkligheten tyvärr inte ut för alla. 

Vår mission är att hjälpa konsumenter att tänka hållbart och göra medvetna val som bidrar till en bättre värld. Vårt koncept är, att genom produktutveckling, erbjuda produkter och tjänster som gör det lättare att konsumera hållbart.


Mål 8

Alla företag behöver ekonomisk tillväxt för att kunna växa och företagande gynnar också vårt samhälle. Men det behöver inte vara på bekostnad av miljön. Genom att återanvända redan producerade kläder är vårt mål att förbättra resurseffektiviteten i konsumtionen. 

Mål 10

Idag står nästan 15% av utlandsfödda kvinnor utanför arbetsmarknaden, vilket kan jämföras med att knappt 3% av svenskfödda kvinnor saknar anställning. Detta är inte bara ett problem för kvinnorna själva, det är också en förlust för samhället. 

Genom vårt arbete med YallaTrappan och YallaMellerud, som är arbetsintegrerade sociala företag och kvinnokooperativ, tror vi på att stärka utlandsfödda kvinnors möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom anställning eller entreprenörskap.