Payment with Klarna Payment with Swish
Snabb leverans l Öppet köp

Klimatpåverkan

Textilindustrin är en miljöbov

2050 förväntas textilindustrin stå för en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen. Kläder innehåller material som kräver stora resurser att producera och passerar genom flera led och länder innan de når dig som konsument. T ex krävs det 12 000 liter vatten och 1,5 kg kemikalier för att tillverka ett par jeans.

En av vår tids största utmaningar är hållbar konsumtion. Idag konsumerar vi svenskar som om vi hade flera jordklot! I Sverige har textilkonsumtionen nästan fördubblats de senaste trettio åren. Av de 13,7 kg textilier som vi genomsnitt köpte år 2019 var 10 kg kläder. Dessutom slängs det ca 7,5 kg textil per person i hushållsavfallet varje år och en stor del av det (60%) är inte trasigt och skulle kunna användas av någon annan. Det är ett onödigt slöseri eftersom textil är en värdefull resurs och vår planet har påverkats under tillverkningsprocessen. 

Klimatpåverkan kan halveras

Det som påverkar allra mest är produktionen, ca 80%  av klimatpåverkan kopplas till produktionsledet. Om ett plagg används dubbelt så många gånger än genomsnittet kan klimatpåverkan sänkas med nästan hälften. Därför är det väldigt viktigt att vi ser till att varje plagg får ett längre liv och faktiskt används. 

Hållbar konsumtion

Det är precis det vi vill hjälpa till med. Hållbar konsumtion för oss på Nimble Patch innebär att använda det vi har istället för att köpa nytt. Våra jeans har förstärkningsmaterial på knän och benslut. Många av dem går även att förlänga, så att de passar i takt med att barnet växer. Inte nog med det – vi använder oss dessutom av jeans som annars hade slängts på grund av att de var trasiga. Våra förstärkningstyger kommer från överbliven produktion från större europeiska tygproducenter, vilket innebär att vi tar tillvara på tygkvantiteter som är för små för större företag. Vi försöker helt enkelt att minska avfall och klimatavtryck så mycket så möjligt - målet är Zero waste. 

Vad är ett hållbart plagg?

Genom smart förädling hos oss på Nimble Patch kan jeansen få både ett andra och tredje liv. Det mest hållbara plagget är helt enkelt det som redan finns och som du använder länge och det minst hållbara är det du köper nytt, låter hänga i garderoben och sen gör dig av med.

Lev cirkulärt!

Du som konsument kan bidra genom att förlänga livslängden på dina kläder. Det går faktiskt att leva mer cirkulärt, t ex genom att laga, redesigna och hyra, byta, låna, sälja eller köpa second hand.  Känn dig stolt när du handlar second hand -  du gör en insats för miljön!

- Länge leve jeansen!

Källa: Naturvårdsverket

Vill du veta mer? Läs mer på https://textilsmart.hallakonsument.se/artikel/darfor-maste-vi-oka-kladernas-livslangd


Agenda 2030

Nimble Patch har valt att bl.a. jobba med mål nummer 12 i Agenda 2030. De mål vi har valt att fokusera på känns riktigt bra i magen för oss. Att samhället och företag ska se till att alla jobbar under anständiga arbetsvillkor och jobba för en minskad ojämlikhet ser vi som en självklarhet. Men så ser verkligheten tyvärr inte ut för alla. 

Vår mission är att hjälpa konsumenter att tänka hållbart och göra medvetna val som bidrar till en bättre värld. Vårt koncept är, att genom produktutveckling, erbjuda produkter och tjänster som gör det lättare att konsumera hållbart.


Mål 12

Omställning till en hållbar konsumtion är avgörande. Barn växer och sliter på plagg, men genom att laga och återbruka kläder så att de kan användas flera gånger är vi en god bit på vägen att minska vår negativa påverkan på klimatet genom konsumtion. Om vi återanvända våra saker fler gånger minskar vi också mängden avfall. 

Nimble Patch har valt att använda lokal arbetskraft i Sverige. Sverige har tidigare haft en blomstrande textilproduktion och har än idag mycket kompetent arbetskraft inom detta område. Genom att anlita lokala företag vill vi bidrag till en ökad inhemsk sysselsättningsgrad.