Snabb leverans

Hållbarhetsmålen Agenda 2030

Nimble Patch har valt att jobba med 3 av de 12 målen i Agenda 2030. De mål vi har valt att fokusera på känns riktigt bra i magen för oss. Att samhället och företag ska se till att alla jobbar under anständiga arbetsvillkor och jobba för en minskad ojämlikhet ser vi som en självklarhet. Men så ser verkligheten tyvärr inte ut för alla. 

Vår mission är att hjälpa konsumenter att tänka hållbart och göra medvetna val som bidrar till en bättre värld. Vårt koncept är, att genom produktutveckling, erbjuda produkter och tjänster som gör det lättare att konsumera hållbart.Mål 8

Alla företag behöver ekonomisk tillväxt för att kunna växa och företagande gynnar också vårt samhälle. Men det behöver inte vara på bekostnad av miljön. Genom att återanvända redan producerade kläder är vårt mål att förbättra resurseffektiviteten i konsumtionen. 

Mål 10

Idag står nästan 15% av utlandsfödda kvinnor utanför arbetsmarknaden, vilket kan jämföras med att knappt 3% av svenskfödda kvinnor saknar anställning. Detta är inte bara ett problem för kvinnorna själva, det är också en förlust för samhället. 

Genom vårt arbete med YallaTrappan och YallaMellerud, som är arbetsintegrerade sociala företag och kvinnokooperativ, tror vi på att stärka utlandsfödda kvinnors möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom anställning eller entreprenörskap.

Mål 12

Omställning till en hållbar konsumtion är avgörande. Barn växer och sliter på plagg, men genom att laga och återbruka kläder så att de kan användas flera gånger är vi en god bit på vägen att minska vår negativa påverkan på klimatet genom konsumtion. Om vi återanvända våra saker fler gånger minskar vi också mängden avfall. 

Nimble Patch har valt att använda lokal arbetskraft i Sverige. Sverige har tidigare haft en blomstrande textilproduktion och har än idag mycket kompetent arbetskraft inom detta område. Genom att anlita lokala företag vill vi bidrag till en ökad inhemsk sysselsättningsgrad.